Card ghi âm E1 PRI 30B+D, VES1

Tổng quan

Card ghi âm E1 PRI-30B+D, ghi âm 30 kênh đồng thời, kết nối PCI, nâng cấp 7 card trên 1 PC

Xuất xứ: Voicesoft

Xem thêm

1.Multi-language

Supporting windows XP English Operation system

2.Phone Recording

The system has more kinds recording control. Start time of recording can be set freely –can record some duration ,or record whole a day. Can set 4 disk at most, which is hard disk or subarea. If system hard disk will be fully occupied,it will delete previous record content so that system can operate continuously .

3.Monitor real time

Can monitor every real-time conversation of each channels. Recording clearly to make sure that coversation party do not feel other people recording or monitor.

4. Caller ID

It will display incoming call number of dialling call. It can do some record when recording, so that it can be inquiry in future.

5.Operation Log

The system has the integrity operation log, it can record all of the system operation.

6.Unanswered Call

It will display in the unanswered call database if the call not unanswer of incoming. So that you can find out the customer incoming call information and deal with them in time.

7.Incoming call number popup

Notice: If the user want to use this function, its telephone line will apply Caller ID (FSK/DTMF).
Open thisfunction, it will popup the incoming call number of client so that the service worker can know the client status.

8.Business management (POPUP)

If the user want to use this function, its telephone line will apply Caller ID (FSK/DTMF).
It can pop up the client’s detail information of incoming call if you add the client information to your information bank..
It also can record your client’s address, telephone number, business record and so on contents.This system becomes your business helper.


Xem thêm

VSP-08 Card ghi âm PCI 8 cổng

VSP-16 Card ghi âm PCI 16 cổng

VSP-32 Card ghi âm PCI 32 cổng

VSG-08 Card ghi âm và hộp thư thoại 08 cổng

VSG-16 Card ghi âm và hộp thư thoại 16 cổng


 • Size : 205mm X 106mm X 15mm
 • Resistance : > 8 MΩ
 • Signal Noise Proportion : >= 38dB
 • Recording distortion :=< 2%
 • Frequency : 300 – 3400Hz
 • Date rate : ADPC 16Khz
 • Collection rate :8Kbps each channel
 • Sound Output rate>= 50mW (earphone driver)
 • Echo suppression ratioplayback ≥ 40Db
 • Recording and play backde code format: CCITT A/μ-Law 64kbps,
 • Recording time: Nolimit
 • Temperature : -20 0÷  + 85 0C
 •  Humidity : 5%  ÷  85%

Hệ thống ghi âm điện thoại là một công cụ rất hữu ích cho các tổ chức khác nhau. Nó có vẻ hợp lý cho một viện chăm sóc sức khỏe có ghi âm cuộc gọi, nhưng nó là một công cụ hữu ích như nhau cho các nhà quản lý trong một tổ chức lớn, ví dụ để theo dõi số lượng các cuộc gọi được thực hiện trong một ngày , thời gian của các cuộc gọi v.v.. , để phân tích mục đích. Dưới đây là danh sách các lĩnh vực ứng dụng.

Tài chính
Các ngân hàng, các công ty bảo hiểm, Chứng khoán, nhà môi giới hàng hóa

Các dịch vụ khẩn cấp
Cảnh sát, PCCC, Dịch vụ xe cứu thương,

Tiện ích
Các công ty cung cấp dầu, điện / khí và các nhà cung cấp nước

Đào tạo
Đào tạo qua điện thoại, trung tâm xử lý cuộc gọi
Cơ quan tư vấn / Pháp lý, Chuyên gia tư vấn, luật sư, kiểm soát tín dụng

Điều tra
Cơ quan an ninh, điều tra tư nhân và thương mại

Chính phủ
Dịch vụ xã hội, cơ quan giải quyết khiếu nại

Du lịch và Lữ Hành
Các hãng hàng không, các tổ chức du lịch, công ty du lịch

Vận chuyển
Đường sắt, Taxi, Giao thông và các công ty vận tải.

Giáo dục
Trường học, Cao đẳng,Đại học

Cơ quan truyền thông
Các nhà báo, biên tập viên, trong truyền hình và đài phát thanh 

Sức khỏe
Dịch vụ chăm sóc sức khỏe, Bệnh viện, Phòng khám tư nhân

Viễn thông / IT
Các nhà khai thác di động, dịch vụ trợ giúp qua điện thoại

Thực phẩm
Các nhà sản xuất thực phẩm, bán lẻ thực phẩm, kiểm tra thực phẩm

Bán lẻ
Dịch vụ bán hàng qua điện thoại, đào tạo bán hàng

Tất cả các doanh nghiệp
Người mua hàng, người bán hàng, kiểm soát chất lượng

STTTên Tài Liệu / Thông Số Kỹ ThuậtTải xuống
1 User manual VSP E1 User manual VSP E1