KX-A405 Trạm lặp dùng để tăng vùng phủ sóng

Tổng quan

KX-A405 (Xuất xứ Nhật / Mã Lai / Việt Nam)
- Trạm lặp dùng để tăng vùng phủ sóng của các trạm phát sóng Panasonic.

Xem thêm