KX-T7601 Card PC phone

Tổng quan

KX-T7601 (Xuất xứ Nhật / Mã Lai / Việt Nam)
- Card PC phone, dùng cho tổng đài KX-TDA 100,200 và TDA600. Kết nối KX-T7630, 7633, 7636.

Xem thêm