KX-TDA0470 Card 16 máy nhánh IP

Tổng quan

KX-TDA0470 (Xuất xứ Nhật / Mã Lai / Việt Nam)
- Card nâng cấp 16 máy nhánh IP dùng cho tổng đài KX-TDA & KX-TDE.

Xem thêm