Card 2 trung kế và 8 máy nhánh KX-TE82480

Tổng quan

Card nâng cấp 2 trung kế và 8 máy nhánh dùng cho tổng đài KX-TES824

Xem thêm

Model: KX-TE82480

Loại hàng: Tổng đàiPanasonic