sản phẩm tiêu biểu

ACR-B080

11.824.000 đ

Máy ghi âm độc lập 8 lines, không sử dụng PC, giám sát và nghe lại cuộc gọi qua internet, sao lưu dữ liệu tự động 24/7

AR120 (DUET)

2.950.000 đ

Máy trả lời tự động và hộp thư thoại, ghi âm đường Line, Handset, Micro. Thẻ nhớ 8GB (max 32GB). Dễ dàng tìm kiếm cuộc gọi đến, gọi đi và cuộc gọi nhỡ.

Card ghi âm điện thoại 08 lines, VSP-08

3.350.000 đ

Card ghi âm điện thoại 32 lines, VSP-32

10.850.000 đ

Máy ghi âm điện thoại 2 lines, VSP-02U

1.100.000 đ

Máy ghi âm điện thoại 4 lines, VSP-04U

2.620.000 đ

Máy ghi âm điện thoại 8 lines, VSP-08U

3.650.000 đ

Máy ghi âm điện thoại 16 lines, VSP-16U

6.190.000 đ

Card ghi âm, trả lời tự động và hộp thư thoại 16 lines, VSG-16

15.015.700 đ

Card ghi âm E1 PRI 30B+D, VSE1

34.371.000 đ

Card ghi âm điện thoại Digital Panasonic 16 lines, ZS-D5016