sản phẩm tiêu biểu

ACR-B080

Máy ghi âm độc lập 8 lines, không sử dụng PC, giám sát và nghe lại cuộc gọi qua internet, sao lưu dữ liệu tự động 24/7

Máy ghi âm và trả lời tự động - AR120 (DUET)

Máy trả lời tự động và hộp thư thoại, ghi âm đường Line, Handset, Micro. Thẻ nhớ 8GB (max 32GB). Dễ dàng tìm kiếm cuộc gọi đến, gọi đi và cuộc gọi nhỡ.

Card ghi âm điện thoại 08 lines, VSP-08

Card ghi âm điện thoại 32 lines, VSP-32

Máy ghi âm điện thoại 2 lines, VSP-02U

Máy ghi âm điện thoại 8 lines, VSP-08U

Máy ghi âm điện thoại 16 lines, VSP-16U

Card ghi âm E1 PRI 30B+D, VES1

Card ghi âm điện thoại Digital Panasonic 16 lines, ZS-D5016