sản phẩm tiêu biểu

Máy ghi âm và trả lời tự động - AR120 (DUET)

Máy ghi âm và trả lời tự động - AJ2L

MÁY GHI ÂM ĐIỆN THOẠI SIP VOIP - AQS Series

MÁY GHI ÂM ĐIỆN THOẠI SIP VOIP - AQS4

Máy ghi âm điện thoại - AK Series

Máy ghi âm điện thoại 2 lines, VSP-02U

MÁY GHI ÂM ĐIỆN THOẠI SIP VOIP - AJS2L