KX-DT321X Điện thoại Digital 08 phím trung kế

Tổng quan

KX-DT321X (thay thế KX-T7665): (Xuất xứ Việt Nam)
- Điện thoại Digital: 08 phím gán trung kế, màn hình hiển thị 1 dòng.

Xem thêm