KX-T7730 Bàn lập trình tổng đài 12 trung kế

Tổng quan

KX-T7730 (Xuất xứ Việt Nam)
- Bàn lập trình tổng đài 12 trung kế, màn hình hiển thị 1 dòng, dùng lập trình cho TES, TEB.

Xem thêm