KX-TDA0188 Card trung kế E1

Tổng quan

KX-TDA0188 (Xuất xứ Nhật / Mã Lai / Việt Nam)
- Card trung kế E1 dùng cho tổng đài KX-TDA & KX-TDE.
- Hỗ trợ 30 kênh theo chuẩn PCM30/DR2

Xem thêm