KX-TDA0290 Card trung kế ISDN

Tổng quan

KX-TDA0290 (Xuất xứ Nhật / Mã Lai / Việt Nam)
- Card trung kế ISDN dùng cho tổng đài KX-TDA & KX-TDE.
- Hỗ trợ 30 kênh theo chuẩn ISDN

Xem thêm