KX-TDA0484 Card 4 trung kế IP

Tổng quan

KX-TDA0484 (Xuất xứ Nhật / Mã Lai / Việt Nam)
- Card nâng cấp 04 IP Trung kế dùng cho tổng đài KX-TDA & KX-TDE.

Xem thêm