KX-TDA0490 Card nâng cấp 16Trung kế IP

Tổng quan

KX-TDA0490 (Xuất xứ Nhật / Mã Lai / Việt Nam)
- Card nâng cấp 16 IP Trung kế dùng cho tổng đài KX-TDA & KX-TDE.

Xem thêm