KX-TE82492 Card Voice Mail 60 phút

Tổng quan

- Card VoiceMail dùng cho tổng đài KX-TES824.
- Hỗ trợ 24 mailbox, thời gian ghi âm MailBox tối đa là 60 phút.

Xem thêm