KX-TE82493 Card hiển thị số gọi đến

Tổng quan

KX-TE82493 : (Xuất xứ Việt Nam)
- Card nâng cấp tính năng hiển thị số gọi đến (CID) dùng cho tổng đài KX-TES824.
- Hỗ trợ 3 trung kế và hiển thị tất cả các máy nhánh.

Xem thêm