KX-TSC11

449.000 đ

Tổng quan

Điện thoại cố định chức năng hiển thị số

Xem thêm

  • Màn hình hiện số gọi đến.
  • Lưu được 50 số gọi đến, 20 số gọi đi
  • Khoá đường dài, di động bằng mã.
  • Điều chỉnh âm lượng chuông.
  • Lựa chọn kiểu quay số Tone/Pulse.
  • Truyền cuộc gọi trong nội bộ tổng đài.
  • Cài đặt ngày giờ.
  • Màu: Trắng - Đen.