Tổng đài - Điện thoại

IG7600

13.154.000 đ

Tổng đài Panasonic KX-TDA600

Tổng đài Panasonic KX-TES824

Card 16 máy nhánh KX-TDA1176

Card 24 máy nhánh KX-TDA1178

Card 8 trung kế KX-TDA1180

Card mở rộng 8 trung kế KX-TDA1186

Card mở rộng 8 máy nhánh KX-TE82474

Card 2 trung kế và 8 máy nhánh KX-TE82480

Card 3 trung kế và 8 máy nhánh KX-TE82483

Card nguồn KX-TDA0103

Card nối khung phụ KX-TDA6110

Card KX-TDA6111

1 2 3 4 5  ...