Tổng đài - Điện thoại

Tổng đài IP Panasonic KX-NS1000

Tổng đài Panasonic KX-TES824

Card mở rộng 8 máy nhánh KX-TE82474

Card 2 trung kế và 8 máy nhánh KX-TE82480

Card 3 trung kế và 8 máy nhánh KX-TE82483

KX-TE82491 Card Disa 1 kênh

KX-TS520

293.000 đ

KX-TS560

521.000 đ

KX-TS580

704.000 đ

KX-TS820

365.000 đ

1 2 3 4