Yosin

ACR-B080

12.097.000 đ

Máy ghi âm độc lập 8 lines, không sử dụng PC, giám sát và nghe lại cuộc gọi qua internet, sao lưu dữ liệu tự động 24/7

ACR-B040

10.998.000 đ

EVM8100A(4)

23.970.000 đ

Máy phát nhạc chờ, 18 phút - DP-540A2