Máy ghi âm và trả lời tự động

ACR-B080

Máy ghi âm độc lập 8 lines, không sử dụng PC, giám sát và nghe lại cuộc gọi qua internet, sao lưu dữ liệu tự động 24/7

Máy ghi âm 1 line AR100

Máy ghi âm và trả lời tự động - AR120 (DUET)

Máy trả lời tự động và hộp thư thoại, ghi âm đường Line, Handset, Micro. Thẻ nhớ 8GB (max 32GB). Dễ dàng tìm kiếm cuộc gọi đến, gọi đi và cuộc gọi nhỡ.

Máy ghi âm điện thoại 24 lines - AK24

Máy ghi âm điện thoại 32 lines - AK32

Máy ghi âm, trả lời tự động và hộp thư thoại 1 line - AJ1

Máy ghi âm và trả lời tự động - AJ2L

Máy ghi âm điện thoại 2 lines, không sử dụng với PC. Trả lời tự động và hộp thư thoại. Màn hình cảm ứng HD. Ghi âm trung kế hiển thị máy nhánh. Phần mềm sao lưu dữ liệu tự động.
1 2 3 4 5  ...