Máy ghi âm và trả lời tự động

ACR-B080

12.097.000 đ

Máy ghi âm độc lập 8 lines, không sử dụng PC, giám sát và nghe lại cuộc gọi qua internet, sao lưu dữ liệu tự động 24/7

ACR-B040

10.998.000 đ

AR100

3.012.000 đ

AR120 (DUET)

3.384.000 đ

Máy trả lời tự động và hộp thư thoại, ghi âm đường Line, Handset, Micro. Thẻ nhớ 8GB (max 32GB). Dễ dàng tìm kiếm cuộc gọi đến, gọi đi và cuộc gọi nhỡ.

Máy ghi âm điện thoại 24 lines - AK24

56.851.000 đ

Máy ghi âm điện thoại 32 lines - AK32

65.311.000 đ

Máy ghi âm, trả lời tự động và hộp thư thoại 1 line - AJ1

7.247.000 đ

Máy ghi âm, trả lời tự động và hộp thư thoại 2 lines - AJ2

7.980.000 đ

Máy ghi âm, trả lời tự động và hộp thư thoại 1 line - AJ1L

8.234.000 đ

AJ2L

8.939.000 đ

Máy ghi âm điện thoại 2 lines, không sử dụng với PC. Trả lời tự động và hộp thư thoại. Màn hình cảm ứng HD. Ghi âm trung kế hiển thị máy nhánh. Phần mềm sao lưu dữ liệu tự động.

Máy ghi âm độc lập, trả lời tự động và hộp thư thoại 8 lines - AQ8L

18.386.000 đ

1 2 3 4 5  ...