Tổng đài Panasonic KX-TDA600

Tổng quan

Khung chính tổng đài KX-TDA600, 1 Card CPU, 1 khe cắm nguồn, 1 khe cắm card kết nối và 10 khe cắm đa chức năng


Xem thêm

  • Tổng đài panasonic KX-TDA600
  • Với 10 khe cắm mở rộng
  • Dung lượng mở rộng linh hoạt lên tối đa 960 máy lẻ.
  • Lập trình bằng máy tính hoặc bằng bàn điện thoại số.
  • Disa lời chào nhiều cấp.
  • Khả năng tạo1000 mã password cho người dùng.
  • Kết nối máy tính để tính cước và lập trình tổng đài.
  • Khả năng cung cấp từ 8 trung kế bưu điện vào, ra 8 máy lẻ lên tối đa được 16 trung kế bưu điện vào và ra 64 máy lẻ analog hoặc 128 máy lẻ số
STTTên Tài Liệu / Thông Số Kỹ ThuậtTải xuống
1 TDA600 brochure TDA600 brochure