AM2600 - Bộ chuyển dây Headset thành dây Line

Tổng quan

Ghi âm handset của máy điện thoại số (Digital Key)

Xem thêm