Chính sách công ty

     THIEN MINH rất quan tâm đến việc thông tin của bạn được thu thập như thế nào khi bạn lướt trên các trang web và nhập thông tin về bản thân và việc thông tin này được sử dụng và chia sẻ với những người khác như thế nào. Chúng tôi đánh giá rất cao sự tín nhiệm của bạn và điều này rất quan trọng đối với chúng tôi. Bản thông báo này mô tả chính sách bảo mật của chúng tôi. BẰNG CÁCH GHÉ THĂM BẤT KỲ TRANG WEB NÀO CỦA CHÚNG TÔI, BẠN ĐÃ ĐỒNG Ý VỚI CÁC QUY TẮC THỰC HÀNH ĐƯỢC ĐỀ CẬP ĐẾN TRONG BẢN TƯỜNG TRÌNH BẢO MẬT NÀY. Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi giúp chúng tôi xác định và tiếp tục nâng cao kinh nghiệm.

     Chúng tôi tiếp nhận và lưu trữ bất kỳ thông tin nào mà bạn nhập vào trên trang web của chúng tôi hoặc cung cấp cho chúng tôi dưới bất kỳ hình thức nào khác để đáp ứng những yêu cầu của bạn, cải thiện trang web của chúng tôi, tuỳ biến việc mua sắm trong tương lai và các dịch vụ cho bạn, và để giao tiếp với bạn đối với các bản chào hàng đặc biệt, các khoản tiền thưởng và những thông tin cũng như các hoạt động tiếp thị liên quan.

     Chúng tôi sử dụng các chương trình được gọi là “cookies” và chúng tôi nhận được một số loại thông tin nhất định khi trình duyệt Web của bạn truy cập các dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi thường nhận được sự xác nhận khi bạn mở email từ bất kỳ dịch vụ trực tuyến nào của chúng tôi. Chúng tôi có thể tiếp nhận thông tin về bạn từ các nguồn khác và bổ sung nó vào thông tin khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi cũng tiếp nhận thông tin phân phối và địa chỉ cập nhật từ các khách hàng nhập khẩu của chúng tôi hoặc các nguồn khác để chúng tôi có thể hiệu chỉnh các bản ghi của mình và giúp bạn bán hàng hoặc giao tiếp lần sau dễ dàng hơn.

     Thông tin về khách hàng của chúng tôi là một phần quan trọng trong việc kinh doanh của chúng tôi, và chúng tôi không bán nó cho người khác. Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin khách hàng với những chi nhánh của TMT, các đối tác kinh doanh hoặc các công ty thành viên.

      Khi chúng tôi tiếp tục phát triển việc kinh doanh của mình, chúng tôi có thể bán hoặc mua các công ty hay các đơn vị hạch toán khác. Trong những giao dịch đó, thông tin khách hàng thường là một trong những tài sản kinh doanh được chuyển nhượng. Trong trường hợp không chắc chắn này, TMT hoặc hầu hết mọi tài sản của nó đều được lấy ra, thông tin khách hàng có thể là một trong những tài sản được chuyển nhượng. Chúng tôi tiết lộ những thông tin về khách hàng và những thông tin cá nhân khác khi chúng tôi tin rằng việc tiết lộ này là hợp lý và tuân theo pháp luật; thực hiện hoặc áp dụng Các điều kiện sử dụng của chúng tôi và các thoả thuận khác, hoặc bảo vệ các quyền, tài sản hay sự an toàn của TMT, những người sử dụng của chúng tôi hoặc những người khác. Việc này bao gồm sự trao đổi thông tin với các công ty và tổ chức khác về việc ngăn chặn sự giả mạo và giảm nguy cơ tín dụng.

     Chúng tôi làm việc để bảo vệ thông tin của bạn trong bất kỳ quá trình truyền tải dữ liệu nào.

     Bản tường trình bảo mật này có thể thay đổi mà không cần báo trước. Bản thông báo này sẽ vẫn chi phối việc bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi và bạn phải có trách nhiệm xem lại chúng đối với bất kỳ thay đổi nào có thể xảy ra.

     Nếu bạn chọn ghé thăm trang web của chúng tôi và sử dụng các dịch vụ của chúng tôi dưới bất kỳ hình thức nào, việc ghé thăm của bạn và bất kỳ tranh chấp nào về tính bảo mật phải tuân thủ Bản tường trình bảo mật này và Các điều kiện sử dụng của chúng tôi, trong đó có những giới hạn về mức thiệt hại, việc phân xử tranh chấp và việc áp dụng luật pháp của nhà nước Việt Nam. Việc kinh doanh của chúng tôi luôn luôn thay đổi. Bản tường trình bảo mật này và Các điều kiện sử dụng cũng thay đổi và việc sử dụng thông tin mà chúng tôi tập hợp hiện nay phải tuân thủ Bản tường trình bảo mật này khi sử dụng. Bạn nên kiểm tra trang web của chúng tôi thường xuyên để xem có thay đổi mới nào không.

Các tin tức khác