sản phẩm tiêu biểu

Máy ghi âm - AF Series

Máy ghi âm và trả lời tự động - AR120 (DUET)

Máy ghi âm điện thoại 1 line AR100

Máy ghi âm và trả lời tự động - AJ Series

Máy ghi âm điện thoại - AK Series

MÁY GHI ÂM ĐIỆN THOẠI SIP VOIP - AQS Series

AR400 - MÁY GHI ÂM ĐỘC LẬP 4 KÊNH

AR800 - MÁY GHI ÂM ĐỘC LẬP 8 KÊNH

Máy ghi âm điện thoại 2 lines, VSP-02U