Giải pháp ghi âm điện thoại


 
1. H
thống ghi âm máy bộ đàm - Thiết bị ACR-B080 


  • Máy ghi âm ACR-B080 được lắp đặt các trung tâm, kết nối ghi âm máy thu phát vô tuyến (máy bộ đàm)
  • Việc nghe lại file ghi âm được thực hiện từ xa qua internet bằng các thiết bị Smartphone, Tablet, laptop


2. Hệ thống ghi âm Micro - Thiết bị AK Series


  • Thiết bị ghi âm AK ghi âm các micro lắp đặt ở các bàn tư vấn, quầy giao dịch,...
  • Các cuộc ghi âm đươc lưu vào AK và backup lên server
  • Việc nghe lại file ghi âm dễ dàng ngay tại thiết bị ghi âm AK hoặc từ xa qua WAN.
  • Nhiều người có thể cùng truy cập để nghe, mỗi tài khoản truy cập được phân quyền tùy theo nhu cầu công việc.3.
 Ghi âm các chi nhánh, văn phòng EVN - Thiết bị ACR-B080


  • Máy ghi âm ACR-B080 kết nối với máy bộ đàm và máy điện thoại Analog tại các chi nhánh, văn phòng
  • Việc nghe lại file ghi âm được thực hiện từ xa qua internet bằng smartphone, tablet và laptop

4. Ghi âm điện thoại analog, máy bộ đàm tại các phòng ban của bệnh viện - Card VSP32 


  • Card VSP32 lắp đặt vào cổng PCI của máy vi tính
  • Dung lượng lên đến 256 lines
  • Việc nghe lại file ghi âm có thể được thực hiện ngay tại máy vi tính hoặc nghe qua mạng nội bộ LAN
  • Có thể sao lưu dữ liệu ra 1 thiết bị khác để tiện quản lý, kiểm tra và nghe lại


Các tin tức khác